Sakralna čakra poznata u Sanskritu kao “Svadisthana” ili seksualna čakra je narandžaste boje i kontroliše seksualnu požudu, seksualne i reproduktivne organe, niži abdomen, i bubrege. Element joj je voda a metal gvožđe. Svadisthanom vlada planeta Mars. Utiče na radost, zadovoljstvo, seksualnost, i kreativnost. Sakralna i solar pleksus čakra pojačavaju delovanje seksualne […]