Egipatski horoskop podeljen ja na dvanaest znakova i svakim vlada po jedno božanstvo. Denderov zodijak ili Dendera je mešavina koja je stvorena za vreme dinastije Ptolomeja pod uticajem grčke kulture. Jedini dostupan orginalni Denderov egipatski horoskop pronašli su francuski vojnici u blizini hrama Hator. U egipatskom horoskopu postoje 12 sazvežđa, […]