Runa Fehu je uvek povezana sa materijalnim dobitkom i porodicom. Tako da može da bude u pitanju nasledstvo ili neki drugi materijalni prosperitet u krugu porodice. Može da znači i novi posao koji bi mogao da vam donese bolju materijalnu situaciju. Ovo je runa koja simbolizuje materijalno bogatstvo osobe, jer […]