Uticanje na podsvest Kada smo svesni svojih moći i delovanja svoga uma, velika nam je želja da pronađemo brz i lak način da u podsvest utisnemo impresije dobrog, zato što puko intelektualno znanje Istine neće doneti rezultate. Što se mene tiče, otkrila sam da je najlakši način »prebaciti breme«. Jedan metafizičar […]