Ovo je idealna godina za završetak projekata pre nego što pređete na nove. Možda ćete morati da preispitate svoje sadašnje ciljeve i postavite neke nove ciljeve. Budite praktični u svom pristupu i zatražiti pomoć svojih saradnika u ostvarivanju svojih ciljeva. Vaše duhovno biće ostvariće značajan napredak. Prisustvo Jupitera i Saturna […]