LEVA ŠAKA OTKRIVA BUDUĆNOST, DESNA PROŠLOST. Evo kako da pravilno tumačite linije na vašem dlanuLeva ruka otkriva nam sve o nasleđenim sposobnostima i iz nje se može „čitati” šta će nam doneti budućnost. Desna ruka pokazuje šta smo do danas postigli u životu. Uopšteno govoreći, pasivna ruka se „čita” kada […]