Priča o odnosima egzaktno i direktno izgleda ovako: odnos zapravo predstavlja model čitavog života. Ne samo između dve osobe već i na nivou Univerzuma; on predstavlja jedan univerzalni zakon, a budući da je večerašnja tema ona iz koje proizilaze svi zakoni našeg života, kao sudbina, Zeleo bih da to povežemo […]