i ako ga posmatramo na taj način vidimo da on zapravo sadrži ta dva polukruga u sebi koji se spajaju – dve suprotnosti

AUTORSKI MATERIJAL © Jasmina Knežević
ZABRANJENO  KOPIRANJE  
PARAFRAZIRANJE  I  PREUZIMANJE