i odatle su one veoma važne jer sadrže mogućnost da stvorimo novi svet

AUTORSKI MATERIJAL © Jasmina Knežević
ZABRANJENO  KOPIRANJE  
PARAFRAZIRANJE  I  PREUZIMANJE