iako se brine o svakom mogućem aspektu sukoba koji ne može mentalno rešiti. Potrebno je da produbi i smiriti svoj um

AUTORSKI MATERIJAL © Jasmina Knežević
ZABRANJENO  KOPIRANJE  
PARAFRAZIRANJE  I  PREUZIMANJE