U nameri da osiguramo najveću moguću sreću i uspeh u braku, partner bi trebalo da ima horoskop koji se savršeno slaže sa natusovim. Brak bi trebalo sklopiti pod dobrim direkcijama, na posebno odabran datum, da bi se iskoristili najpovoljniji uticaji. Na žalost, mnogo je lakše postaviti teorijske principie te vrste, […]