1 CH’IEN Kreativna Snaga Vreme je da postignete uspeh idući napred. Budite hrabri, čak sebi dopustite da budete nepromišljeni. Moguće je da će jedna uticajna i energična osoba doneti razrešenje situacije ili problema koji vas interesuje, jer ovo je najsnažniji, najmuževniji od svih haksagrama. 1 Čien, Stvaranje Gore: ĆIEN – nebo, muškarac […]