10 LU ETIKA MORAL Sadašnja situacija nije laka i suočeni ste sa mnogim problemima i sa onim što vam se ponekad čini kao teškoca koja se ne može prevazići. Ipak, ako ste hrabri i preduzimljivi sve teškoće će biti prevazidjene i uspeh postignut. 10 Li / Nastupanje Gore: TIEN – nebo, […]