17 SUI SLEDBENIŠTVO Ne pokušavajte da igrate vodeću ulogu. Budite zadovoljni da svirate i drugu violinu i drugim dopustite da preduzmu prve, odlučne korake. Ako zanemarite ovaj savet i insistirate da idete napred, verovatno ćete se naći u stresnoj, zamornoj i rizičnoj situaciji. 17 Suei Praćenje Gore: DUEl – jezero, močvara […]