29 K’an Voda Ne kompromitujte vaše ideale i principe ma koliko bili u iskušenju zbog teškoća vaše sadašnje situacije. Ako ostanete verni svojim principima, iskrenosti i odlučnosti, dostići ćete cilj i prevazići barijere koje vam sprečavaju progres. 29 Kan Ponor Gore: KAN – voda, ponor Dole: KAN – voda, ponor Ponor […]