Treća čakra, koja se naziva čakra solarnog pleksusa, nalazi se upravo iza pupka. Ona se okreće brže od korenske i sakralne čakre, tako da se javlja u nijansama jasnožute boje. Čista i uravnotežena solarna čakra izgleda poput lopte sunčeve svetlosti sa žutim i jarkobelim sjajnim svetlom. Kad se čakra […]