“Kad šuma zeleni s proleća, šta mislim reći ću ti ja. Kada su dani dugi leti, možda ćeš pesmu razumeti”. Jer to zauvek mora ostati tajna koju niko drugi ne zna, samo ti i ja”.   Mnogi ljudi vole dugu. Deca zažele nešto kada je ugledaju, umetnici je slikaju, sanjari love, […]