HARMONIJA 31 REZONANTNI ULAZNI FAKTORI SAOPŠTITI CVETANJE HARMONIJE MAGNETNI MESEC SVRHE TOTEM SLEPI MIŠ od 26.7. do 22.8. poput magneta privlači situacije na kojima bi trebali raditi tokom tekuće godine II nedelja CRVENA Mayanska sedmica Rafinira skromnost, unutrašnja inicijacija, Moć kosmičkog Proročanstva, antipodni telepatski atom vremena. SKROMNOST PROČIŠĆAVA MEDITACIJU PRVI […]

Električna Luna Jelena *Dali 1 Kin 248, Žuta Magnetna Zvezda Dvadeseti začarani val Žute Zvezde Moć elegancije DNEVNA AFIRMACIJA KIN 248 Ujedinjujem u cilju ulepšavanja Privlačeći umetnost Stavljam pečat na zalihu elegancije Magnetnim tonom svrhe Vodi me moja sopstvena udvostručena moć Pitanje dana: Koja je moja svrha? Dnevne sugestije: Težite da produbite odnose sa okruženjem […]

Električna Luna Jelena *Limi 27 Kin 246, Beli Kristalni Spojitelj Svetova Devetnaesti začarani val Plavog Orla Moć VIZIJE DNEVNA AFIRMACIJA KIN 246 Posvećujem se u cilju izjednačavanja Čineći priliku univerzalnom Stavljam pečat na zalihu smrti Kristalnim tonom saradnje Vodi me moć beskraja Pitanje dana: Kako mogu da posvetim svoje bice svemu sto poseduje […]

Električna Luna Jelena *Aplha 26 Kin 245, Crvena Spektralna Zmija   Devetnaesti začarani val Plavog Orla Moć VIZIJE DNEVNA AFIRMACIJA KIN 245 Rastvaram u cilju preživljavanja Oslobadjajući instinkt Stavljam pečat na zalihu životne snage Spektralnim tonom oslobadjanja Vodi me moć moja sopstvena udvostručena moć Ja sam polarni Kin Prenosim Crveni Galaktički spektar Pitanje […]

Električna Luna Jelena *Gamma 24 Kin 243, Plava Solarna Noć Devetnaesti začarani val Plavog Orla Moć VIZIJE DNEVNA AFIRMACIJA KIN 241 Pulsiram u cilju sanjanja Realizujući intuiciju Stavljam pečat na ulaz izobilja Solarnim tonom namere Vodi me moć samo- stvaranja PITANJE DANA: Kako da ostvarim svoju svrhu? Dnevne sugestije: Posavetujte se sa […]

Električna Luna Jelena *Kali 18 Kin 237, Crvena Električna Zemlja Devetnaesti začarani val Plavog Orla Moć VIZIJE DNEVNA AFIRMACIJA KIN 237 Aktiviram u ciklju unapredjivanja Vezujući se za sinhronicitet Stavljam pečat na matricu navigacije Električnim tonom služenja Vodi me moć rodjenja HARMONIJA 60: Ritmička matrica Samoregulisati uneverzalnu vatru jednakosti   3 Akcija […]

Lunarna luna Škorpiona *Dan GAMMA 17 Kin 208, Žuta Kosmička Zvezda    DNEVNA AFIRMACIJA KIN 208 Istrajavam u cilju ulepšavanja Transcedirajući umetnost Stavljam pečat na zalihu elegancije Kosmičkim tonom prisustva Vodi me moć slobodne volje Magični let!   Ton 13 Kosmički Oxlahun Transcendira Pitanje dana: Kako proširiti svoju radost i ljubav? […]

Magnetna Luna Slepog Miša ~ Alpha 26 Kin 189 Crvena Rezonantna Luna Ton 7 Rezonantni – UUK Kanališe sklad, sinhronizuje služenje sa akcijom, inspiriše Kako mogu da harmonizujem sluzenje drugima? Organizujem u cilju ulepšavanja Balansirajući umetnost Stavljam pečat na zalihu elegancije Ritmičkim tonom jednakosti Vodi me moja sopstvena udvostručena moć Val […]