Numerologija nije jednoznačna. Dok je metoda Pitagora najpopularniji sistem koji koriste entuzijaste i stručnjaci na zapadu, kineska Numerologija je sasvim drugačija i neverovatno popularan sistem.Umesto da povezuje svaki broj sa njegovim dubokim ličnim korenima, kao Pitagorina Numerologija, kineska numerologija se bazira na zvucima koje izdaje svaki broj kada se izgovori […]