konsolidirajući pristup moći i kontroli poput organizovanog fiksnog velikog krsta. Natus može biti osetljiv da odgovori na rafiniraniji stepen svesti

AUTORSKI MATERIJAL © Jasmina Knežević
ZABRANJENO  KOPIRANJE  
PARAFRAZIRANJE  I  PREUZIMANJE