Opis karte Vodeni deo vatre, njena fluidnost i boja. Karta pokazuje Kraljicu sa krunom u obliku krilatog globusa. Ona sedi na tronu od plamena, uredjenog u geometrijsku svetlost njenom materijalnom snagom. Ona nosi štap na čijem vrhu je šišarka koja sugeriše misterije Bahusa. Tumačenje Uspravno postavljena: Kraljičine osobine su prilagodljivost, istrajna energija, blagi autoritet koji zna da […]