U Feng Shui-ju je zaista izuzetno mnogo prostora za upotreu pet elemenata, koristimo ih da definišemo najbolje boje za različite prostorije u kući, prilikom izbora odgovarajuće boje odeće ili za uređenje poslovnog prostora. Ali još važnije upotreba ovih pet elemenata pomaže da razumete šta je to što čoveka pokreće, motiviše […]