Za Saturn se obično kaže da je zloćudna planeta koja ne nosi ništa dobro što nije istina. Kao i kod ostalih, tako i kod ove planete mnogo zavisi od toga kako stoji u horoskopu, te prema tome i njeno dejstvo može da bude različito.  Osobe sa jakim Saturnom imaju jak […]