Lunarni tip ličnosti I PUN MESEC   (glumac, izvodjac, ljubavnik, akrobata) Faza Punog Meseca predstavlja fazu potpunog prijema svetla, a sa tačke razvoja bića i potpuno razvijen ego. Korak po korak, i iz potpune tame nesvesnog, individua se uspešno izborila za svoje mesto pod suncem. Time je zadatak prve polovine razvojnog […]