Prema proučavanjima okultista svaki glas ima svoju numeričku vibraciju, a više spojenih glasova čine odgovarajuću numeričku konstelaciju. Tako gledano, slobodno možemo reći da je samo ime numerološki zapis o čoveku.   1. Tabela glasova i brojevaA- 1D- 4G- 7K- 10N- 40R- 80U- 200V- 700LJ- 70B- 2E- 5H- 8L- 20O- 50S- […]