Kin 181 Crveni Kristalni Zmaj u Valu Belog Psa Odličan dan za nove početke. Ovo je znak svih početaka. Primalac je poruka primarne kreativne energije, a pripadnici ovog znaka koji prate svoje srce su smatrani svojevrsnim genijima. Potrebno je da usmere svoje energije ka praktičnom i saradnji sa drugima kako […]