Samopostojeća Luna Sove *Dali 15 Kin 2, Beli Lunarni Vetar Istočni Crveni Zamak Okretanja Inicirati seme Geneza Zmaja  Prvi začarani val Crvenog Zmaja Moć rodjenja  HARMONIJA 1: Samopostojeći ulazni faktor Saopštiti cvetanje forme DNEVNA AFIRMACIJA KIN 2 Polarizujem u cilju saopštavanja Stabilizujući dah Stavljam pečat na ulaz duha Lunarnim tonom izazova Vodi […]