Lunarna luna Škorpiona *Dan KALI 11 Kin 202, Beli Rezonantni Vetar   DNEVNA AFIRMACIJA KIN 202 Kanališem u cilju saopštavanja Inspirišući dah Stavljam pečat na ulaz duha Rezonantnim tonom harmonije Vodi me moć Bezvremenosti   7 rezonantni – UUK Kanališe sklad, sinhronizuje služenje sa akcijom, inspiriše Pitanje dana: Kako mogu da […]