Samopostojeća Luna Sove *Seli 16 Kin 3, Plava Električna Noć Istočni Crveni Zamak Okretanja Inicirati seme Geneza Zmaja  Prvi začarani val Crvenog Zmaja Moć rodjenja  HARMONIJA 1: Samopostojeći ulazni faktor Saopštiti cvetanje forme DNEVNA AFIRMACIJA KIN 3 Aktiviram u cilju snivanja Vezujući se za intuiciju Stavljam pečat na ulaz izobilja Električnim tonom […]