Samopostojeća Luna Sove *Gamma 17 Kin 4, Žuto Samopostojeće Seme Istočni Crveni Zamak Okretanja Inicirati seme Geneza Zmaja  Prvi začarani val Crvenog Zmaja Moć rodjenja  HARMONIJA 1: Samopostojeći ulazni faktor Saopštiti cvetanje forme DNEVNA AFIRMACIJA KIN 4 Definišem u cilju usmeravanja Mereći pažnju Stavljam pečat na ulaz cvetanja Samopostojećim tonom forme Vodi […]