Lunarna luna Škorpiona *Dan ALPHA 19 Kin 210, Beli Lunarni Pas    DNEVNA AFIRMACIJA KIN 210 Polarizujem sa ciljem ljubavi Stabilizujući vernost Stavljam pečat na proces srca Lunarnim tonom izazova Vodi me moć Duha Ja sam kapija Galaktičkog dejstva.   Ton 2 Lunarni Ka Stabilizuje Pitanje dana: Koji je moj izazov? […]