Lunarna luna Škorpiona *Dan SILIO 21 Kin 212, Žuto Samopostojeće Ljudsko Biće     DNEVNA AFIRMACIJA KIN 212  Definišem u cilju uticaja   ereći mudrost Stavljam pečat na proces slobodne volje Samopostojećim tonom forme Vodi me moć elegancije   Ton 4 Samopostojeći KAN ODMERAVA Pitanje dana: Koja forma me sinhronizuje?   ČETIRI – […]