Magnetni Mesec Alpha 19 Kin 182 Beli Kosmički Vetar Istrajavam sa ciljem komunikacije Transcendirajući dah Stavljam pečat na ulaz Duha Kosmičkim tonom prisustva Vodi me moć Smrti Kako mogu proširiti svoju radost i svoju ljubav? Akcija: transcendira Moć: istrajava Karakteristika: prisustvo Neočekivane promjene, otvoreni sistem, osetljiv je na dodir sudbine, […]