Lunarna luna Škorpiona *Dan DALI 22 Kin 213, Crveni Intonirani Nebeski Šetač   DNEVNA AFIRMACIJA KIN 213  Prenosim moć u cilju istraživanja   Ovladavajući budnošću Stavljam pečat na učinak prostora Intoniranim tonom sjaja Vodi me moć rodjenja   HARMONIJA 54: Galaktički učinak izraziti inteligenciju AUTORITETA   5 intonirani – MACUILJI Daje snagu sjaju, […]