Kin 184 Žuto Lunarno Seme Mesec ~ Dan Silio 21   Mayanski dan K’AN usmerava na * eksperimentalne potrebe * želja da se oslobodite starih uzoraka i verovanja * posejte seme nove namere, projekta, sna * svest o neophodnosti promena – preuzmite probajte, nešto sasvim novo * ostvarite nove kontakte, povežite se […]