Lunarna Luna * Dan Dali 1 Kin 192 Žuto Planetarno Ljudsko Biće Ton 10 Planetarni – Lahun ISKAZUJE Kako usavršiti ono što radim? DNEVNA AFIRMACIJA Pulsiram u cilju igre Realizujući iluziju Stavljam pečat naproces magije Solarnim tonom namere Vodi me moć realizacije Boja dana: BELO Pravac: SEVER   PRVI dan Mayanske PRVE sedmice DALI […]