Lunarna luna Škorpiona *Dan Alfa 5 Kin 196 Žuti Magnetni Ratnik DNEVNA AFIRMACIJA KIN 196 Ujedinjujem u cilju ispitivanja Privlačeći smelost Stavljam pečat na učinak inteligencije Magnetnim tonom svrhe Vodi me moja sopstvena udvotručena moć 1. MAGNETNI Pitanje : Koja je moja svrha? Ujedinjuje svrhu, privlačiti, pulsirajući zrak jedinstva. Reducirati puno na […]