Lunarna luna Škorpiona *Dan DALI 8 Kin 199 Plava Samopostojeća Oluja   DNEVNA AFIRMACIJA KIN 199 Definišem u cilju katalizovanja Mereći energiju Stavljam pečat na matricu samostvaranja Samopostojećim tonom forme Vodi me moć vizije   Ton 4. SAMOPOSTOJEĆI Pitanje: Koja forma me sinhronizuje? Definiše formu, meri. Pulsirajući zrak mere. Označiti na precizan […]