Na sve nas utiče boja u svakodnevnom životu; ali šta je boja? Najkraća definicija koju daje rječnik je da je to svojstvo svjetlosti. U svakodnevnom smislu riječi mi prihvatamo činjenicu da ovo svojstvo svjetlosti podliježe fluktuacijama u sredini u kojoj se nalazimo, da dan može biti sunčan, ili siv i vlažan, i da […]