Mesec MAJ počinje brigama o finansijskoj situaciji, zaostalim računima. Dok se bavite kalkulacijama proverite štedni račun i dobro razmislite o eventualnom uvećanju mesečnog depozita. Proverite i eventualnu mogućnost dobijanja poreskih olakšica. Za sudske sporove interval oko 3. Maja će ubrzati okončavanje pregovora, zahvaljujući povoljnom aspektu sa Neptunom […]