Feng šui, kineski način uređenja prostora radi pravilne energizacije doma ili radnog prostora  a može se primeniti i na grad, državu, podrazumeva raspored tzv.letećih zvezda koje su simbolizovane određenim brojem i koje se svake godine premeštaju iz jednog dela  prostora u drugi. Uzmite kompas, papir i olovku. Nacrtajte konture vašeg stana […]