Knjigu “Misterija lica”, bilo je lak┼íe napisati, ideje su same dolazile, sve je imalo oblik i moglo se sjediniti u celinu. “Misterija tela” je mnogo obimnija i sve treba svrstati u celinu, a da se ne naru┼íi koncept obja┼ínjenja. ┼áta je fiziognomika? Fiziognomika (Siang-Mien) je nauka koja po crtama lica, […]