Knjigu “Misterija lica”, bilo je lakše napisati, ideje su same dolazile, sve je imalo oblik i moglo se sjediniti u celinu. “Misterija tela” je mnogo obimnija i sve treba svrstati u celinu, a da se ne naruši koncept objašnjenja. Šta je fiziognomika? Fiziognomika (Siang-Mien) je nauka koja po crtama lica, […]