Mesečeva predanja predstavljaju izuzetno kompleksnu celinu. Sve razvijene kulture, od kolevke civilizacije Mesopotamije pa sve do Grka i Rimljana imale su svoje ime i nezavisni identitet za Mesec, božanstvo koje predstavlja ženu. Drevni Egipat ~ Thoth, Isis Irski Kelti ~ Bridgit Rimska mitologija ~ Boginja lova, Diana Grčka mitologija ~ […]