može da se oduševi Devicom koja predstavlja oličenje osobina koje njemu nedostaju. Vredna

AUTORSKI MATERIJAL © Jasmina Knežević
ZABRANJENO  KOPIRANJE  
PARAFRAZIRANJE  I  PREUZIMANJE