Najosnovnija astrološka činjenica o vama jeste znak u kome se Sunce nalazilo u trenutku vašeg rodjenja. On definiše vaš ego, motivacije, potrebe i pristup životu. Ali Sunce nije jedina planeta koja utiče na vas. (U astrologiji, oba svetleća tela – Sunce i Mesec – nazivaju se planetama. Učinite sebi uslugu […]