Adolf Hitler uzimao kokain za bolove,Warhol strahovao od starenja.. LJUDI koji su u prošlosti  značajno uticali na kvalitet naše današnjice bili su naučnici, lekari, inovatori, umetnici ili zločinci poput Adolfa Hitlera, a svi su mahom bili osobenjaci i ekscentrici. Osim toga, mnogi od njih imali su i svoje probleme, bili […]