Predstavljamo kratke uvide o svemu što planeta u praznom hodu može da proizvede na psihološkom nivou. Efekti natalnog Sunca u praznom hodu uključuju: život postaje težak i poprima neočekivane pravce – prihvatanje autoriteta se dovodi u pitanje – energije živosti se umanjuju – poštovanje i podršku je teže zadobiti – osoba se […]