Godine su kao posuda u koju se smeštaju doživljena iskustva. Isti dogadjaj imaće sasvim drugačije značenje u zavisnosti od toga koliko je godina natus imao u trenutku u kom se odigrava odredjeni dogadjaj. Uzećemo za primer dogadjaj u kom je natus slučajno zaključan u kupatilu – ukoliko je reč o […]