NOVA MAYANSKA GODINA CRVENE SOLARNE LUNE – GODINA VRHOVNOG ISCELJIVANJA Godina Crvene Solarne Lune započinje sa kinom 9: Crvenom Solarnom Lunom, 26.7.2014. obeležavajući drugu godišnjicu procesa od 4 godine holografskog usklađivanja (2013-2017), prelaska mosta 3D modela dvojnosti u 5D paradigme Jedinstva svesti i galaktičke percepcije. Ova je godina vrhovnog solarnog isceljivanja. Vreme je isceliti Zemljino jezgro od svih priča prošlosti i starih obrazaca, i ući u potpunosti u galaktičku kulturu. Galaktička Kultura je kultura celovitosti; kultura Svetla, koja […]