Oslobodite se destruktivnih energuja i viška kilograma!!! Manipura čakra ili “grad dragulja“ (mani – biser, dragulj; pura – mesto, grad) u kom pronalazimo bisere jasnoće, mudrosti, samopouzdanja i blagostanja. Pozitivno zračenje koje dolazi iz ove čakre pročišćava Svadištana i Muladhara čakru i pomaže njihovo ispravno funkcionisanje. Požuda postaje čista, nesebična ljubav. Svetlost […]